شما داوطلبان گرامی می توانید دفترچه سؤالات و پاسخنامه کلیدی کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی را از این صفحه دریافت نمایید.

مقطع

نام رشته

دفترچه سوال

پاسخنامه کلیدی

کارشناسی ارشد

سال 1394

مدیریت اجرایی و MBA

دفترچه اول

دفترچه دوم

پاسخنامه کلیدی