سوالات استعداد تحصیلی منتخب دکتری 91 و 92)

در این قسمت تعدادی از سؤالات استعداد تحصیلی دکتری که مناسب داوطلبان کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی است، قرار داده شده است.
داوطلبانی که کتاب GMAT را به طور کامل مطالعه کرده اند و بر سؤالات آزمون های قبلی نیز تسلط پیدا کرده اند، می توانند این سؤالات را دانلود کرده و به حل آنها بپردازند.
در ابتدا سعی کنید خودتان به سؤالات جواب دهید، بعد پاسخ ها را بررسی و مطالعه کنید.
در ضمن پاسخ سؤالات استدلال منطقی به طور کامل مطالعه شود حتی اگر درست جواب داده اید.